Etterkommere av Rensel samlet i Fargo, april 2017: Sittende: Irwin Tastad, Esther (Tastad) Smith, Jean (Haugstad) Eidsmoe. Stående t.v.: Connie (Sondrol) Haller, Sherri (Sondrol) Allard, Eunice Sondrol, som samarbeidet med Torleiv Rensel vedr. slektsheftet hun utgav i 1976, Kari-Margrete Rensel Løvgren, Heidi (Tastad) Helgeson, Sonja (Smith) Myhre, Bruce & Deb Eidsmoe, Karsten & Nancy (Tastad) Braaten.

Irwin Tastad - her med en hilsen fra Norge.

I sine fars fotspor

Av Nancy (Tastad) Braaten, Minnesota

 

Kari-Margrete Rensel Løvgren fra Skien, Telemark, Norge reiste til Nord-Dakota og Minnesota noen dager i april 2017 for å besøke slektninger. Hun vokste opp i Gol i Hallingdal, og viet fire år til å skrive en bok om sin barndom og oppvekst der. Etter å ha hørt om boka, uttrykte en rekke slektninger i USA interesse for å kjøpe et eksemplar. Kari-Margrete fylte så kofferten sin med bøker og dro til USA for å besøke etterkommere av de som immigrerte til USA fra fedregården Rensel, og for å se noen av stedene hvor hennes far stoppet på sin seks måneders reise til Amerika i 1960.

Rensel-familien i Gol kan spores tilbake til mellom 1773-1780, da nedtegninger indikerer at gården ble kjøpt av Hermund Olsen Bøen, skomaker fra Reinli i Valdres. Gården har siden gått i familiens arv i seks generasjoner, og er nå eid av bror Kåre Rensel og hans kone Anne Marie. De andre eierne av gården var Ole Hermundsen Rensel og Anne Golberg. De hadde ti barn - fem av dem immigrerte til Amerika, men en av dem returnerte til Norge etter noen år. Kari-Margrete besøkte etterkommere av to av disse utvandrerne - Guri og Kari. To av deres brødre, Knute Rensland og Ole Renslen, bosatte seg også i USA. Stavevariasjoner inkluderer Rensel, Renslen, Rensland.

Guri Renslen giftet seg med Thor B. Haugstad i Gol stavkirke i 1877, og dro til Amerika samme år. De bosatte seg i Bingham Township nær Cummings, North Dakota, der Thor bygde en tømmerhytte til sin familie på 12 x 16 fot. Dessverre døde Guri i 1886, 34 år gammel, og etterlot fire små barn: Bergina, Bernt, Anna og Olaus. Thor gift seg senere med Anne Sondrol, og de hadde tre barn: Engebret, Mina og Albert.

Kari Renslen kom til Amerika i 1879 med sin bror Hermund. Deres første stopp var hjemmet til deres bror Knute. Det var her Kari møtte Knute Sondrol som skulle bli hennes ektemann i 1880. De bodde i Grand Forks County noen år, før de flyttet til farmen i Belmont Township, og ble der resten av livet. De var foreldre til ti barn: Louise, Engebret, Mary, Engebret, Anna, Minnie, Oline, Helen, Ovidia og Ole.

Etterkommere av Bernt Haugstad, Anna (Haugstad) Tastad, Albert Haugstad og Ole Sondrol samlet seg i Fargo for å møte Kari-Margrete - for å få nyheter om gården i Gol i dag, og for å se bilder og høre om den nye boken.

Hennes bok med tittelen: Heime - Ei reise attende til barndom og oppvekst i Hallingdal, er delt inn i fem deler. I første del beskriver faren Torleiv sin barndom, arbeidet på Rensel gård, samfunnsengasjement, krigen og hans tur til Amerika. Del to er barndomsminner fra hennes mor, Birgit – og inneholder mange historier fra skole og stølsliv, og fra hennes arbeid på familiehotellet på Golsfjellet.

Tredje delen forteller om det daglige livet i alt sitt mangfold på den bratte gården Rensel i Gol, og fra somrene på fjellgården for Kari-Margrete og hennes seks søsken etter 1940. Det var en tid med få elektriske hjelpemidler i husstanden. Ved brev, bilder, minnebøker og avisutklipp, og fra hennes fars 30 dagbøker, får hun også vite mer om sin fars arbeid som "emissær" i Hallingdal og omegn.

Den fjerde delen er en samling av Torleivs brev hjem til familien under sitt opphold i USA og Canada i 1960. Her beskriver han inntrykkene fra denne lange reisen til det ukjente kontinentet med de enorme avstandene. Han forteller om hvordan han tok seg fram, møte med etterkommere av emigranter, og om hans deltakelse i mange kirker. Men brevene beskriver også ensomhet og lengsel – hvordan går alt der hjemme? Den siste delen inneholder sanger og dikt fra hverdagen, skrevet av moren, Birgit.

– Intensjonen med denne boken, sier Kari-Margrete, er ikke å glemme fortiden, men å fortelle nye generasjoner om hvordan livet var i begynnelsen av 1900-tallet og opp mot 1980. Ved å vite om våre røtter, vet vi hvem vi er. Og hun vil også med boken gi en takk til de som gikk veien før oss.

I tillegg til å møte til slektninger, ønsket Kari-Margrete å oppleve noen av stedene hennes far Torleiv besøkte under reisen til Amerika, samt steder hun besøkte selv i 1972. Torleiv dro fra New York til Chicago, deretter videre til Minneapolis og Fargo. Han reiste nordover gjennom Red River Valley og stoppet for å besøke slektninger og mange andre som hadde flyttet dit fra Hallingdal. Torleiv tok med seg lysbilder og lydbåndhilsninger  fra Norge, og inviterte etterkommere til å sende sine hilsener tilbake til hjemlandet. Han turnerte deretter deler av Canada, og endte til slutt opp i Seattle, før han startet sin retur til New York. Under sin tur skrev han hyppige reisebrev til norske aviser om livet i Amerika – bl.a. beskrivelser av jordbruk på prærien, intervjuer av innvandrere, kirkeliv, Hallingstevnet og besøk til indianere.

Da han var i Fargo, bodde Torleiv på Hotel Donaldson. En av tingene han skrev om var et møte han arrangerte i det store ballrommet på hotellet, så Kari-Margretes tur til Fargo ville ikke vært fullstendig uten å sjekke om Hotel Donaldson fortsatt eksisterte. Selv om bygningen er der og navnet er Hotel Donaldson, har det senere år blitt renovert til et eksklusivt hotell i dag.

DeFloren Rude og hans kone, slektsforsker Edna Rude, var gode venner til familien Rensel i mange år. Da Torleiv tilbrakte tid med dem i Bemidji under sin tur, var Kari-Margrete også gjest der i 1972. Hun var derfor glad for å stoppe i Scandia, Minnesota denne gangen for å besøke DeFloren, som fortsatt har det bra i en alder av 96, der han bor sammen med sønnen Mike og hans familie. "Etter 45 år var det en god opplevelse å møte han igjen, og DeFloren likte fortsatt å snakke norsk," sier hun. Hennes besøk til USA ble avsluttet med en stopp i New York – stedet hvor hennes fars reise begynte og endte for nesten 60 år siden.

Kari-Margrete er villig til å dele sin bok med andre som kan være interessert i å lære mer om livet i Gol og Hallingdal. Selv om den forteller historien om hennes familie, hadde andre som bodde i Hallingdal på den tiden, sannsynligvis lignende opplevelser.Boken med 236 sider er på norsk, men inneholder også hundrevis av bilder som viser livet i Gol fra tidlig 1900.

Kostnaden vil være 38 dollar, som inkluderer boken og frakt fra Norge. For fire bøker i en pakke, vil prisen bli 30 dollar for hver. En detaljert innholdsbeskrivelse på engelsk følger med. Alle som er interessert i å kjøpe et eksemplar, kan ta kontakt med Kari-Margrete på e-post: karimlovgren@gmail.com Instruksjoner for betaling via PayPal vil da bli gitt, og boka sendt direkte til kjøperens adresse.

Se også nettsiden: kari-margrete.simplesite.com

 

Hotal Donaldson i Fargo - ballsalen her leide Torleiv Rensel for et møte i 1960.